Västervik

Fick inte budget behandlad

Socialistiska partiet i Västervik hade inte rätt att få sitt budgetförslag behandlat i kommunfullmäktige, det har Länsrätten beslutat.

Socialisterna överklagade att fullmäktige vägrade ta upp partiets budgetförslag till behandling. Fullmäktiges motivering var att förslaget stred mot kommunallagens krav på budget i balans.

Och länsrätten säger nu att fullmäktiges ordförande gjorde rätt, eftersom socialisternas budget var underbalanserad med hela 300 miljoner kronor.

Och bara för att det är ekonomisk kris i samhället är det inte ett godtagbart skäl för att lägga fram en budget där det fattas 300 miljoner, anser länsrätten.

Lennart Ackling
lennart.ackling@sr.se