Nu startar massvaccineringen

Landstinget ser nu att i nästa vecka kunna vaccinera vuxna under 50 år mot svininfluensa som planerat på hälsocentraler över hela länet.

Den leverens med vaccin som det tidigare fanns frågetecken kring ska enligt löften komma under fredagen

Nybro hälsocentral har drop-in på måndag. På tisdagen inleds vaccinering på bland annat Vimmerby vårdcentral.

En del av de privata läkarmottagningarna och företagshälsovården har börjat vaccinering av vuxna under 50 år redan den här veckan.

Planen är att de som är äldre än 50  ska få vaccin först under v. 51 eftersom de inte är lika utsatta som de yngre.

 I december förväntar landstinget att takten kan öka kraftigt i vaccinationsarbetet då det utlovats drygt 120 000 doser de närmaste fyra veckorna.

Hittils har runt 90 000 länsbor blivit vaccinerade vilket motsvarar knappt 40 procent av länets befolkning.

Sjukdomsfallen just nu verkar vara flest bland skolungdomar.

Under torsdagen vårdades sex patienter på länets sjukhus för svininfluensa, men ingen av dom på intensivvårdsavdelning.

En patient från Västervik vårdas dock på Karolinska sjukhuset.

Tillståndet för den tonårige pojke som tidigare vårdats på intensivvårdsavdelningen i Kalmar har förbättrats. Han behöver inte längre respiratorvård.