Kalmar

Fler barn influensatestas

Barnkliniken i Kalmar tar nu svininfluensaprov på alla barn under två år som kommer in med misstänkta svininfluensasymtom. Det säger verksamhetschef Pär Ansved till Sveriges Radio Kalmar.

 Igår berättade vi om en ett och ett halvtåring med långvarig feber som hade svininfluensa men där inget prov tagits förrän efter ett par veckor. Detta har mamman anmält till hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Pär Ansved säger att de nya rutinerna inte har något med fallet att göra. Han säger också att hög feber en längre tid inte är allvarligt i sig om man får ner febern.

Barnet i det aktuella fallet hade undersökts flera gånger utan att läkarna bedömt det nödvändigt med sjukhusvård.

Att mamman trodde att det tagits influensaprov i ett tidigt skede beklagar han.

-Om det stämmer att någon felaktigt sagt det till henne är det naturligtvis inte bra säger Ansved