Emmaboda

Stationsområdet ritas om

Nästa höst börjar den efterlängtade ombyggnationen av Kust till kustbanan mellan Kalmar och Alvesta samt järnvägen mellan Emmaboda och Karlskrona. Men det är inte bara järnvägsrälsen som ska förbättras. Navet i förbindelsen, Emmaboda, ska också få ett lyft genom att stationsområdet byggs om.

Kommunen kommer att ordna en arkitekttävling för utformningen av området, som ska vara färdigbyggt 2013.

Tanken är att stationsområdet ska bli en riktig knutpunkt i Emmaboda. Dels ska hela området bli lättillgängligt för alla typer av resenärer, men det finns också förhoppningar om det kan bli lite butiker och kanske ett café i området.

Ann-Sofie Ottosson
ann-sofie.ottosson@sr.se