skolverket:

Stora skillnader i gymnasiebetygen

Det råder stora skillnader mellan hur olika gymnasielärare sätter betyg, och det är ett rättssäkerhetsproblem.

Det anser Skolverket som i en ny rapport analyserat betyg från 469 gymnasieklasser.

Rapporten, som Dagens Nyheter tagit del av, redovisar hur eleverna i olika gymnasieskolor i landet betygsatts i förhållande till resultaten från de nationella proven.

Skolverket konstaterar att det betyg eleven får i förhållande till provresultatet avgörs mest av vilken lärare en elev har, vilken skola eleven går i är inte lika avgörande.

Kvinnliga elever får betydligt oftare högre betyg i förhållande till provresultat än manliga.

Skolverket tror att skillnaderna bland annat beror på att olika lärare tolkar mål och betygskriterier olika, och på att alla lärare inte följer kursplanen.

SR Kalmar
nyheter.kalmar@sr.se