1 av 2
2 av 2
Harald Hjalmarsson (M) kommunalråd i Västervik. Foto Stefan Jerrevång/Scanpix.
Västervik/Oskarshamn

Västervik kan ta över Gotlandstrafiken

Återigen diskuteras möjligheten att trafikera Gotlandsfärjorna från Västervik istället för Oskarshamn. Det är den statliga myndigheten Rikstrafiken som i en rapport ser över vilka fastlandshamnar som ska användas i Gotlandstrafiken i framtiden.

Rikstrafikens tjänstemän har skrivit en rapport till styrelsen där de bland annat skriver att det inte spelar någon roll om det blir en eller två fastlandshamnar, och att färjorna bara ska gå snabbt när det är många som reser.

Förändringarna motiveras i första hand av miljöskäl. För att minska utsläppen av koldioxid har Rikstrafiken tittat på möjligheten att använda Västervik i stället för Oskarshamn i framtiden, eftersom det ger kortare resväg. Om man enbart har trafik till Västervik skulle det innebära en minskning av koldioxidutsläppen med 70 procent.

De hamnalternativ som analyseras är:

  • Enhamnsalternativ - där trafiken antingen går mellan Visby-Västervik eller Visby-Oxelösund.
  • Fortsatt tvåhamnsalternativ - där antingen Nynäshamn och Oskarshamn är kvar som fastlandshamnar eller så byts Oskarshamn ut mot Västervik. 

Peter Wretlund (S) kommunalråd i Oskarshamn verkar inte speciellt orolig, men är överraskad över rapporten.

– Jag är överraskad att två kommuner, ska behöva konkurrera med varandra på det här sättet på det sättet är jag väldigt överraskad att Västerviks kommun som alternativ.

En del av de pengar som Oskarshamns fick för att man inte fick slutförvaret av använt kärnbränsle, 150 miljoner kronor, har man beslutat ska användas till en ny hamn och en ny färjeterminal i Oskarshamn. Om den satsningen sprack skulle det inte vara bra menar Peter Wretlund, men säger att han fortfarande är trygg i att man ska bygga sin nya terminal, han tror fortfarande på tvåhamnsalternativet och att Oskarshamn är med och har Gotlandstrafik.

– Jag är helt övertygad om att alla passagerare som kommer söderifrån i Sverige inte vill åka ytterligare åtta mil till Västervik, säger Peter Wretlund.

Men i Västervik är tongångarna annorlunda. Harald Hjalmarsson (M) kommunalråd i Västervik säger till P4 Kalmar att det skulle betyda mycket för Västervik.

– Vi är väl medvetna om att det ställer krav på att det blir en intressant destination, så att det inte bara blir genomfart där man i stort bara väntar på att få kliva ombord, säger han.

Det som talar för Västervik i Rikstrafikens rapport är framför allt den kortare restiden till Gotland. Men för att kunna ta emot trafik måste det bland annat byggas en ny terminalbyggnad i hamnen. Harald Hjalmarsson säger att det är långt kvar tills det är klart men ser inte projektet som orealistiskt.

– Nu får vi försöka tekniskt studera hur man kan klara en viss utbyggnation av hamnen. Men ytan finns, djupet finns och farleden finns, så förutsättningarna finns ju, säger han.

Den 22 januari ska statssekreteraren Leif Zetterberg och andra företrädare för näringsdepartementet diskutera rapporten tillsammans med representanter för Gotlands kommun och länsstyrelsen på Gotland. Dagens trafikavtal för Gotlandstrafiken löper ut den 31 januari 2015.


Så här skiver Rikstrafikens tjänstemän i rapporten:

"Oavsett vilket alternativ som slutligen väljs bedömer Rikstrafiken att alla redovisade alternativ klarar trafikförsörjningen till och från Gotland. Alla redovisade alternativ ger därmed Gotland förutsättningar att leva och utvecklas, om än i olika hög grad."

"Baserat på den analys som görs är Rikstrafikens inriktning att framtidens trafik bör bedrivas i lägre hastigheter samt att hastigheten ska variera mellan turer. Principen är att avgångar med litet resande ska gå långsamt och avgångar med stort resande ska gå fort. Framtidens trafikupplägg bör dessutom innehålla färre antal turer än idag eftersom detta medför minskad miljöpåverkan. För att tillgodose tillräcklig kapacitet föreslås nyttjande av större fartyg än idag."

"Den trafiklösning som väljs måste vara långsiktigt hållbar ur flera perspektiv; ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Detta innebär att vid sidan av att ombesörja en tillfredsställande färjetrafik till och från Gotland, är en viktig fråga hur hänsyn ska tas till beslutade miljö- och klimatmål. Om miljö- och klimatmålen ska uppnås måste alla samhällssektorer inklusive transportsektorn bidra med åtgärder. Stor vikt läggs därför i denna utredning vid att hitta ett väl avvägt och långsiktigt hållbart trafikupplägg som tillgodoser såväl Gotlands behov av tillfredsställande färjetransporter som klimat- och miljömålen."


SR Kalmar
nyheter.kalmar@sr.se

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".