Överum

Överums bruk igång igen

I dag har produktionen på Överums bruk kunnat börjat igen, efter några dagars uppehåll på grund av risk för att tak skulle rasa in.

Fortfarande är cirka hälften av personalen hemma, men kommer att kunna börja arbeta igen så fort som snön röjs undan och lokaler säkerställs.

Det var i helgen som ett stort tak till ett av brukets byggnader rasade in på grund av den tunga snö som låg på taket. Ingen person kom till skada, men de materiella skadorna var stora och eftersom det fanns flera liknande tak stängdes bruket av och taken började skottas fria från snö.

Majoriteten av taken är nu snöröjda, medan det återstår fortfarande många tak som täcker transportvägar inom det stora bruksområdet.

Lennart Ackling
lennart.ackling@sr.se