Västervik

HVB hem tillbakavisar kritik

På Marieborgsgården i Västervik som är ett HVB-hem,ett hem för vård eller boende. säger man att den kritik som Socialstyrelsen riktat mot gården inte längre gäller.

Socialstyrelsen besökte gården i höstas och pekade då på att gården saknar uppföljningsbara mål och att personalen inte har tillräcklig kompetens.

Thommy Carlsson, ägare till hemmet som kan ha upp till tre klienter, säger att man har vidtagit åtgärder som gör att kritiken inte gäller.

– Vi personal har bra kompetens nu och vi anlitar också en legitimerad psykolog, säger Thommy Carlsson till Sveriges Radio Kalmar.