Kalmar län

Bäst vårdcentraler i landet

Vårdcentralerna får klart godkänt i en ny enkätundersökning, och allra bäst är de i Kalmar län. Det visar en enkätundersökning som 100 000 svenskar vid besök på vårdcentral svarat på - som gjorts av Sveriges kommuner och landsting.

I Kalmar län var det 8 200 patienter som fick möjlighet att svara på frågor om den vårdcentral eller privata allmänläkarmottagning de tillhör.

Och svaren gav den samlade primärvården i länet ett toppresultat tillsammans med Halland.

Det är åtta frågor kring helhetsintryck, bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta och om man skulle rekommendera sin mottagning för någon annan som patienterna fått svara på.

På sju av frågorna hamnar primärvården i Kalmar län på en första plats i landet, på den åttonde en andraplats.