Kalmar län

Sjuka hästar säljs som friska

Smärtstillande medel används för att dölja sjukdomar vid veterinärbesiktningar av hästar. På så sätt kan sjuka hästar säljas som friska. Det visar veterinären Eva Andersson Sharons studie vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

– Jag tycker att det är väldigt oetiskt, man bryter mot djurskyddslagen när man ger de här medicineringarna. Som djurskyddslagen säger ska man även skydda hästarna från lidande och det är frågan om man gör det när man säljer en häst som kan ha smärtor från leder, rygg eller andra problem som döljs, säger veterinären Eva Andersson-Sharon.

Det förekommer smärtstillande substanser hos hästar i samband med besiktningar vid försäljning enligt Eva Andersson Sharons examensarbete vid Sveriges Lantbruksuniversitet. 34 hästar undersöktes via blod- och urinprov i samband med besiktningar av veterinär på olika hästkliniker runt om i landet. Hos två av hästarna fanns spår av antiinflammatoriska och smärtstillande preparat som kan dölja exempelvis kronisk hälta.

– Så köpare, veterinären och likaså försäkringsbolagen som ska försäkra in hästarna luras, säger Andersson-Sharon.

Studien var relativt liten och det kan röra sig om ännu fler, eftersom provtagningen inte är så vanligt förekommande.

– Det kan säkert röra sig om ett stort mörkertal. Jag vet att det förekommer att man tar prover på vissa veterinärkliniker. Men det är väldigt ovanligt att de tas på rätt sätt och att de överhuvudtaget kommer till analys, säger Eva Andersson-Sharon.

Hon tycker därför att det finns skäl att förbättra rutinerna för hästbesiktningar, eftersom det inte finns några krav på provtagning för medicinkontroll i samband med veterinärbesiktning i Sverige.

– Jag tycker i alla fall att man ska ta upp frågan i veterinärförbundet, att man diskuterar huruvida man ska införa det lite mer frekvent, säger Eva Andersson-Sharon.

Lovisa Gelin
lovisa.gelin@sr.se