Kalmar län

Klass 2-varning utfärdad

Helgens snöoväder kan bli riktigt besvärligt, framförallt i de norra delarna av länet. SMHI har utfärdat sin näst högsta varning, klass 2, för Kalmar län, utom för Öland som fortfarande har den något mildare klass 1-varningen.

Klass 2-varningen gäller för lördagen. SMHI tror att de kan komma så mycket som tre decimeter nysnö i de norra länsdelarna. I söder mellan 10-15 centimeter.

Samtidigt väntas friska vindar. En Klass 2-varning innebär att väderutvecklingen kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner.