KALMAR LÄN

Snö och blåst stoppar ambulanser

Samtliga ambulanstransporter av icke-akuta fall utanför tätorterna i norra delen av Kalmar län har ställts in på grund av svåra väderförhållanden, med tilltagande snöoväder och hård vind.
Akuta transporter går däremot som vanligt.
Beslutet gäller även samtliga överflyttningar till och från Linköping i hela Kalmar län.