BORGHOLM

Snö bra för trädfällning

Snön för med sig många problem men den har också sina fördelar.
Att fälla träd passar bra när det ligger snö.

- Det blir ju mindre markskador vid trädfällning när det är snö eller tjäle. Och om man tänker sig att använda veden sen som brännved så är den som torrast nu, säger Hans Gustafsson från Köpingsvik, som jobbar med trädfällning.
Och det torra träet beror på att träden inte har kvar vätska som kan frysa i grenar och stam. De går liksom i ide, av ren självbevarelsedrift enligt Hans Gustafsson.

- Det är fantastiska växter, tycker han.
Men trots att han är van vid att fälla träd i alla väder så börjar han ledsna på snön nu.

- Vi har hållit på i 14-15 år nu och det här är nog den hårdaste vintern vi har jobbat i, säger han.
Han avråder från att fälla träd i blåsigt väder, men snö är inget hinder.

- Absolut inte. Det blir mycket jobbigare bara. Du får skotta snö och det är en god träning, ett gympass, säger Hans Gustafsson och skrattar.