Kalmar län

Kommunerna förvaltar pengar i oljebolag

Trots att regionförbundet har satt upp målet att Kalmar län ska vara fossilbränslefritt till 2030 investerar kommunerna och landstinget miljoner i bensinbolag.

Det är landstinget i Kalmar län och alla kommuner utom Västervik som ingår i KLP, Kalmar läns pensionskapitalförvaltning. Och där förvaltas pengar som ska användas som en buffert till de framtida stora pensionsavgångarna. Och bland annat förvaltas nio miljoner kronor i norska oljebolag.

– Jag håller redan på att verka för att vi bör ta ut pengarna och placera dem på ett eget bättre sätt, säger Jonas Löhnn, miljöpartist och kommunalråd i Kalmar och som nu är besviken på KLP.

– Jag minns att för några år sen avsatte vi 50 miljoner från Kalmar till KLP, och då sa de sig ha bra och etiska kriterier, säger Jonas Löhnn.

Sten Franzén, som är vd för KLP, berättar om bolagets etiska riktlinjer som säger att de inte ska investera i företag som mest sysslar med krigsmateriel, tobak, alkohol eller pornografi. Dessutom ska bolaget ta hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö. Och Sten Franzén tycker att han har hållit sig till reglerna när han har investerat i oljebolag.

– Så länge det inte är klassat som miljöfarligt och därmed förbjudet, så kan vi heller inte vara så strikta att vi inte skulle kunna investera i den typen av verksamhet, säger Sten Franzén.

Han har en viss förståelse för att man kan bli upprörd över oljebolagsaktierna.

– Man ägnar sig åt ett inte helt obetydligt mått av dubbelmoral om man var dag använder den här typen av råvara i sitt dagliga liv, men samtidigt säger att vi ska ha en annan inställning när det gäller förvaltningen av våra pensionspengar.

Astrid Byrman
astrid.byrman@sr.se