Sänkt hastighet stoppas oftast

Boende som vill ha sänkt hastighet får sällan gehör av myndigheterna. Johan Hederberg ville ha sänkt hastighet vid hans hem utanför Linköping. Men två års kamp gav inget resultat.

- Just nu finns det ingen som helst möjlighet för mig att gå vidare i detta ärende, säger Johan Hederberg.

Johan Hederberg är en av många boende längs väg 1050 mellan riksväg 34 och Klockrike som är missnöjd med de höga hastigheterna på sträckan. Bara en stenkast från köksfönstret hemma hos Johan Hederberg ser man bilarna köra förbi i hög fart.

Fordonen får köra max 70 kilometer i timme men många håller en betydligt högre fart säger Johan. Det finns varken gång eller cykelväg och barnen i området måste gå längs vägen ett par hundra meter till skolbussen.

Efter en incident för några år sedan där ett av familjens barn var nära att bli påkörd började Johan Hederberg att skriva till myndigheterna. Sänk hastigheten till 50 var en av hans krav. Men svaret blev :

- Blankt nej. De kommer inte att genomföra några som helst åtgärder på detta vägavsnitt, säger Johan Hederberg.

Men han är inte ensam om att få kalla handen av myndigheterna. En undersökning som VTI har gjort visar att länsstyrelsen avslog 90 procent av alla ansökningar om sänkt hastighet som kom in mellan 2005 och 2008. Myndigheterna prioriterar inte trygghetsfaktorn så högt säger Tomas Svensson forskare på VTI:

- De prioriteringar man gör är att man ser till stor utsträckning till framkomlighetsintresset. Man bedömer att vägarnas grundläggande funktion är säkerställa en god framkomlighet för de som färdas på vägen, säger Tomas Svensson.

Men Tomas Svensson anser att trygghetsfaktorn för de boende måste få större betydelse när beslut om hastäghetsgränser ska fattas.

- Ska man gå efter de olika skrivningar som finns i politiska måldokument så måste nog trygghetsfaktorn lyftas till en annan nivå än vad den är i dag, helt klart.

Tahir Yousef
tahir.yousef@sr.se