Västervik

Vilt matas för att klara kylan

Den stränga vintern med stark kyla och ett tjockt snötäcker gör nu att Västerviks kommun stödutfodrar djuren på sina marker.

Kenth Fjällroth på kommunen matar rådjuren flera gånger i veckan på sex olika platser - med vitaminförstärkt färdigfoder samt ensilagebalar med konserverat fuktigt hö.

-Vi gör det här för att djuren på kommunens marker ska överleva vintern, säger Kenth Fjällroth till Sveriges Radio Kalmar.