Gamleby

Plats för fler ensamma flyktingbarn

Boendet för ensamkommande flyktingbarn i Gamleby kommer troligen att utökas med tre extra platser, till totalt tio platser, skriver Västervikstidningen på nätet.

Några av dagens platser är till för asylsökande och några är till för de som fått permanent uppehållstillstånd, så kallade PUT-platser -och det är just PUT-platserna som nu ska bli fler enligt socialnämndens förslag

I fjol kom 2 250 barn och ungdomar under 18 år till Sverige utan vårdnadshavare och söker asyl, en ökning från 1 510 barn året innan.

I sin nya prognos som lämnades till regeringen på torsdagen tror nu verket att cirka 3 000 så kallade ensamkommande barn söker asyl i år och lika många nästa år.