Rutinerade sjömän sökes

Intresset för att jobba kvar som sjöman efter 60-årsdagen ska kartläggas. Sjöfartshögskolan i Kalmar låter 3000 ombordanställda säga vad dom tycker om att skjuta upp pensioneringen.

Sjöfartshögskolan i Kalmar genomför ett forskningsprojekt där 3000 ombordanställda ska svara på frågor kring  möjligheten att arbeta kvar efter 60-årsdagen.

Det är dels den väntade bristen på sjöbefäl och den allmänna målsättningen att fler ska välja att var kvar i arbetslivet så länge som möjligt som initierat forskningsprojektet säger Karl Hult vid Sjöfartshögskolan till Sveriges Radio Kalmar.

I dag finns det bara 58 befäl som är äldre än 65 år i den svenska handelsflottan.

Hasse Carlsson
hasse.carlsson@sr.se