Kalmar

Ska tågtrafiken regleras igen?

Om det blir en rödgrön valseger i höst kan avregleringen av järnvägen rivas upp. Det skriver socialdemokratiska riksdagsmannen Lena Hallengren från Kalmar i en debattartikel i Dagens Industri .

Lena Hallengren som är socialdemokratisk riksdagsman från Kalmar och ordförande i riksdagens trafikutskott vill ha ett nationellt sammanhållet järnvägssystem med kontroll över både tågsystem och Banverket och satsa 40 miljarder i järnvägarna.

Att tågtrafiken har klarat det hårda vädret så dåligt i vinter menar hon beror på bristande spårkapacitet.

Det var på 90-talet som EU fattade beslut om att de statliga monopolen skulle rivas upp och järnvägarna i Europa skulle avregleras för att underlätta gränsöverskridande trafik och sänka kostnaderna.