Västervik

Nytt tryckeri för VT

Västervikstidningens ägare, NTM-koncernen investerar i ett nytt tryckeri för sin verksamhet. Det nya tryckeriet kommer att placeras i Torvinge i Linköping.

Förutom Västerviks-Tidningen ska även Folkbladet, Norrköpings Tidningar, Östgöta Correspondenten och Extra Östergötland ska tryckas vid det nya tryckeriet.

Det nya tryckeriet kostar 200 miljoner kronor. Före utgången av 2011 kommer tidningarna att tryckas i den nya anläggningen.

– De tryckta tidningarna är en viktig del av NTM-koncernen idag och för lång tid framöver. Modern produktionsteknik är en förutsättning för att fortsätta utveckla våra tidningar och tillgodose våra läsares allt högre förväntningar och krav, säger Göran Lundin, styrelseordförande i NTM.

Redan idag trycks Västervikstidningen i Östergötland hos Pressgrannar AB i Norrköping som är resultatet av en sammanslagning mellan Norrköpings Tidningars tryckeri (AB Trycksaker) och Östgöta Correspondentens tryckeri (Tryck&Media).