Mörbylånga

HD prövar Cementatillstånd

Högsta domstolen kommer att pröva om det begicks ett rättegångsfel i samband med Cementas tillstånd till cementtillverkning i Mörbylånga kommun.

Dessutom ska HD pröva ett villkor om gränsvärden och tiden för verksamhetsstarten, som ändrades i Miljööverdomstolen.