Batterierna laddas i naturskön miljö

En ny sidoverksamhet för lantbrukare och landsbygdsföretag finns nu. Det är att erbjuda stressade personer att komma och ladda upp batterierna i en naturskön miljö.
Nio företag i Småland och på Öland har hittills gått med i nätverket "Naturlig Laddning" som startats av LRF Sydost. För att uppfylla de krav LRF ställer för att anläggningen ska få varumärket ska det erbjudas en naturskön miljö och ett personligt, kravlöst bemötande. Projektet Naturlig Laddning ska nu utvidgas till att gälla hela landet.