Pastoratet får avgöra Dag Sandahls öde

Det är fritt fram för Kalmar pastorat att säga upp prästen och kvinnoprästmoståndaren Dag Sandahl, som bor utanför Moheda. Domkapitlet har prövat uppsägningen, men säger i sitt beslut att man inte har med saken att göra.
Anledningen är de anställningsregler som började gälla för fyra år sedan, där pastoraten är arbetsgivare - om det inte handlar om trosfrågor. I det här fallet anser både Kalmar pastorat och domkapitlet att det är Dag Sandahls över tre år långa sjukskrivning utan rehabilitering som är grunden till uppsägningen.