- Vi har gjort vad vi kunnat, säger arbetsgivaren

Peter Lundborg som är kyrkoherde i Kalmar och den som har varit Dag Sandahls arbetsgivare, säger till P 4 Kalmar att man gjort vad man kunnat för att Sandahl ska ha sitt arbete kvar. Peter Lundborg säger att man har försökt att ge honom andra arbetsuppgifter men att läkarna har avrått.