Mest möjlighet att påverka i Mönsterås

Det skiljer mycket hur invånarna upplever att den kommunala demokratin fungerar. Det visar en undersökning som gjorts vid Umeå universitet. Av länskommunerna har Oskarshamn,Högsby och Mönsterås jämförts. Undersökningen visar att bara var tredje kommuninvånare i Högsby och Oskarshamn tycker att deras politiker gör sitt bästa medan nästan 8 av 10 Mönsteråsare är nöjda.
Mönsterås ligger också i topp när det gäller i vilken grad invånarna tycker att man kan påverka politikernas beslut och hur man uppplever att politikerna samarbetar kring besluten. Totalt har 12 000 personer deltagit i undersökningen.