Utredning om båthusbrand snart klar

Om två veckor räknar polisen med att utredningen om den stora båthusbranden i Västervik i början av december ska vara klar. Det som återstår nu är genomgång och utvärdering av allt de material som insamlats, bland annat analys av gjorda förhör med båtägare och andra inom klubben.
Tom Tångsten polisutredare säger att han tror att de kommer att komma fram till en sannolik brandorsak, och att det troligen handlar om nått fel eller att nån person varit ovarsam så att det blivit självantändning. Det finns idag inget som talar för att branden skulle varit anlagd, säger han till P4 Kalmar. Nära 60-talet fritidsbåtar förstördes vid branden.