Dag Sandahl överklagar uppsägning

I veckan har vi hört mycket om den rikskände kvinnoprästmotståndaren Dag Sandahl som sparkades från sin tjänst som präst i Kalmar. Idag säger han till tidningen Östran att han kommer att överklaga beslutet.
Facket ska nämligen vara mycket intresserade av att pröva den fullmaktstjänst som Dag Sandahl hade när kyrkan tillhörde staten. Fullmakten innebar ursprungligen att de då statligt anställda prästerna inte kunde sägas upp. Istället skulle staten ordna nytt jobb om det blev arbetsbrist, omorganisation eller annat. Facket vill alltså pröva hur detta fungerar idag när kyrkan nu är skiljd från staten.