Influensan har kulminerat i länet

Det ser ut som att vinterns influensa nu nått sin kulmen och influensaaktiviteten i Sverige har nu börjat minska. Vecka två konstaterades 139 fall vid landets laboratorier. Sammanlagt i Kalmar län har 30 personer konstaterats vara smittade hittills, enligt Smittskyddsinstitutet.