Rekryteringen till Arla i Vimmerby har börjat

Arla Foods har nu börjat rekryteringen av de dryga 60-talet personer som ska börja jobba i den nya mjölkpulveranläggningen i Vimmerby. Klar är den nya ledningen och just nu rekryterar man den tekniska personalen, för att i vår börja anställa övrig personal.
Mats Karlsson personalchef säger att ingen av de anställda som nu får sluta på andra Arlafabriker, till exempel Västervik eller Linköping har förtur till Vimmerby. Alla tjänster måste sökas, men det är ingen nackdel vid rekryteringen att man nu jobbar inom Arla, säger Mats Karlsson till P4 Kalmar. Och jag vet att det finns ett stort intresse bland arla-folk att börja jobba i Vimmerby säger han.