Skolresa stoppad av skolverket

En planerad studieresa för niorna på Åbyskolan i Gamleby stoppas av skolverket, sen eleverna själva varit med och betalat en del av resan. Resan som visserligen är frivillig ingår i undervisningen och en av föräldrarna anmälde resan till skolverket, som nu stoppar resan eftersom grundskolan ska vara kostnadsfri.


 

Lena Högback-Nimhed berättar att eleverna på Åbyskolan alltid rest mycket, skolresor och lägerskolor har ordnats i flera decennier, men förra våren bestämde lärare och elever att resandet skulle bli mer en del av undervisningen inte bara för dom aktuella klasserna.


Temat skulle vara Europa och ett besök i Berlin skulle bli avslutningen på studier som skulle börja redan i årskurs sex och ingå i alla ämnen som historia och samhällskunskap och eleverna skulle till exempel lära sig mer om förintelsen och konflikten öst/väst.


Finansieringen gjordes på samma sätt som skolan alltid gjort. Resan skulle kosta 3.000 kronor och elever och föräldrar skulle betala 2.000 kronor själva, pengar som redan finns insamlade genom månadssparande. Resten av pengarna har skolan fått in genom brödförsäljning och diverse bidrag och donationer.


Lena Högback-Nimhed är fullt medveten om att grundskolan ska vara kostnadsfri, men säger att skolan alltid ordnat resorna för dom elever som inte haft råd att spara t.ex genom bidrag från Rädda barnen.


Resan till Berlin skulle ha blivit av i början av maj, men nu blir det ingen resa, om inte Åbyskolan skulle kunna få ihop dom 134.000 kronor som fattas för att resan ska bli kostnadsfri för eleverna och det blir svårt tror Lena Högback.