Nya regler gör fönsterbyte lönsamt

Den som funderat på att byta sina gamla fönster kan från årskiftet få en tredjedel av byteskostnaden betald via skattelättnader - som mest kan man få 10 000 kronor i bidrag.


Förutsättningen är att man byter till nya så kallade lågenergifönster

Lågenergifönster kostar runt 4500 kronor per kvadratmeter - men minskar värmeutsläppet genom fönstren väsentligt.


För en normalvilla beräknas värmeläckaget via fönstren vara en femtedel av hela elkostanden eller lika mycket som hela varmvattenkostnaden.


Mer om reglerna för bidrag till fönsterbyte kommer i programmet ”Direkt konsument” efter halvtvå i eftermiddag