Gemensam ledningscentral bör ligga i Växjö enligt utredning

Förstudien som gjorts kring en gemensam kommunikationscentral för poliserna i Kalmar, Kronoberg och Blekinge är nu klar. I rapporten framgår det att om det blir en gemensam central för radiosystem, telefonväxlar och larm så bör den ligga i Växjö. Gruppen förordar också en enda ledningsfunktion som knyts till kommunikationscentralen
Genom att samordna de här funktionerna ska cirka 20 tjänster frigöras i regionen till annan verksamhet. Förstudien ska nu lämnas över till Rikspolisstyrelsen och därefter ska respektive polismyndighet hantera frågan innan några förändringar kan göras.