Kalmarföretag har fått en order i Kaliningrad

 Det är företaget Vatten och Samhällsteknik som tillsammans med FLK i Växjö fått uppdraget att utreda möjligheterna att ta vara på den gas som bildas på soptippen vid nedbrytning av organiskt avfall. Kunden är en miljöenhet i Kaliningrads stad - och uppdraget är i huvudsak finansierat av EU.
I februari räknar Vatten och Samhällsteknik med att skicka över personal och påbörja arbetet.