Bilinbrott blir glasskada för att slippa självrisk

Försäkringsbolag rekommenderar sina kunder att inte anmäla bilinbrott och på så sätt slippa hundratals kronor i självrisk. Karl Gunnar Pettersson, skadechef på Länsföräkringar i Kalmar län, berättar att handläggare kan råda sina kunder att istället anmäla bilinbrottet som glasskada om fönsterrutor krossats och inga plåt eller låsskador uppstått.
 Enligt honom gäller det för försäkringsbolaget att se till att kunderna kommer så lindrigt undan som möjligt men att detta inte påverkar statistik över bilinbrott eftersom det inte är så vanligt.