Idrottsparken blir verklighet i Oskarshamn

Idrottsparken i Oskarshamn kommer byggas om till ett toppmodernt idrottscentrum för idag beslutade arbetsutskottet att bygget på 114 miljoner kronor ska genomföras. Bland annat ska ishallen byggas om, en ny simhall byggas och Oskarshamn ska även få en ny bandybana. Går allt som planerat och även fullmäktige godkänner planerna ska ett idrottscentrum stå klart första juli 2006, samma år som  staden fyller 150 år.