Kravsatsningen stannar av på Arla Food

Arlas foods Sveriges satsning på kravproducerade mejerivaror stannar nu av eftersom de inte kommer erbjuda några avtal i år till nya lantbrukare som vill bli kravbönder. Däremot behåller man de avtal man redan har Arla Foods koncerndirektör säger att detta beror på att markanden är mättad.