Verkningslösa överklaganden av master

Det har hittills varit meningslöst att överklaga kommunernas bygglov till de omtalade 3G-masterna i länet. Av de ca 60 överklaganden som Länsstyrelsen hittills avgjort så har myndigheten i princip inte ändrat ett enda kommunalt beslut utan bolagen har fått rätt att sätta upp masterna.

Men trots att tillstånden kostar länsstyrelserna mycket extra tid, så anser ändå länsstyrelsens jurist Magnus Thörnqvist att man ska fortsätta överklaga om man är rädd för riskerna med strålningen, för på längre sikt kan kanske de många protesterna i form av överklaganden vara en väckarklocka för våra politiker, menar han.