Omorganisation kan ge fler distriktsläkare

Trots Landstingets stora besparingar kan det i slutändan innebära att det anställs fler distriksläkare. Det säger landstingsdirektör Johan Assarsson idag när han presenterade arbete med omorganisationen av distrikt- och barnhälsovården.
Man ska bland annat få bort dubbelarbetet och ge distriksläkarna betalt efter antalet besök istället för dagens system där de får betalt för hur många de har på din daglista. Däremot kommer omorganisationen innebära negativa konsekvenser för distrikssköterskorna - som kommer få mindre tid till hembesök.