Visbiblioteket snart klart i Västervik

Om knappt en månad är det dags för invigning av det nya visarkivet och visbiblioteket i Västervik. Just nu spikas och snickras det i lokalerna - som ska härbärgera allt upptänkligt material om den sk Trubadurvisan, från Bellamans 1700-tal, över Evert Taube till dagens moderna visartister.
Marcus Brännström, visarkivarie säger att det känns fantastiskt roligt att få vara med och bygga upp nånting helt nytt. Och Astrid Evasdotter, landets enda visbibliotikarie säger till P4 Kalmar att samlingen blir unik med allt från böcker, noter till inspelningar som folk får lyssna på.