Certifikat ska hindra vanvård av grisar

I slutet på förra året avslöjade Ekot och Djurrättsalliansen att grisar vanvårdades på svenska grisgårdar. Nu har branschen bestämt att nya hårdare regler ska gälla från och med 1 april.

Med certifieringen kommer branschen att återfå sitt förtroende, säger Hans Agné, vd för  Avelspoolen, som har lett arbetet av certifiering av grisbönder.

– Det behövs för att stärka förtroendet för branschen bland kunder och konsumenter, säger Hans Agné.

För att Sveriges närmare 2 000 grisbönder ska kunna certifieras ska de alla kontrolleras av en oberoende tredje part. Kontrollerna ska ske minst vartannat år i tillägg till oanmälda kontroller.

Den som lever upp till kraven får sedan ett certifikat men man också bli av med certifikat eller bli avstängd om kraven inte följs.

Hans Agné, vd för Avelspoolen tror att det under en begränsad tid kommer att förekomma vanskötsel bland enstaka bönder men att de med certifieringen kommer att tvingas sluta sin verksamhet eller göra nödvändiga investeringar för att få tillstånd att slakta sina djur i Sverige.

– I alla branscher finns det några som kör genvägar ibland. De gårdarna kommer att välja att sluta eller att investera för att klara de här kraven, säger Hans Agné.

Mikael Hugosson, grisbonde utanför Luleå, är positiv till att man med certifieringen sanerar branschen.

– Vi får bort rötäggen, det är vad vi räknar med i det här fallet, säger Mikael Hugosson.

Alla bönder är inte lika entusiastiska inför certifieringen.

Certifieringen innebär en kostnad på närmare 5 000 kronor per år för bönderna. Dessutom kommer enbart kontrollerna av revisorerna att ta en halv arbetsdag.

Samtidigt visar statistiken att svensk köttproduktion minskat stadigt de senaste tio åren, samtidigt som exporten ökar.

Nu måste man jobba på att öka förtroendet för svenskt griskött, säger Margareta Åberg Andersson som är ansvarig för grisfrågor i Lantbrukarnas riksförbund.

– Allting som kostar mer pengar och innebär fler kontroller är naturligtvis jobbigt men om det kan stärka betalningsförmågan till våra grisföretagare genom att man kan visa på mervärden som finns så kanske det ger en bra feedback, säger Margareta Åberg Andersson.

Åke Rutegård, vd för Kött och charkföretagen välkomnar certifieringen som ett tillägg till den befintliga lagstiftningen. Han pekar på att certifieringen också är tänkt att gälla lamm och nötkött i framtiden och att det kommer att stärka svensk kött som varumärke.

– Det är ingenting unikt för djuruppfödningen. Daglighandeln kräver i dag certifiering av slakteri- och charktillverkare i allt större utsträckning. Det är något som finns över hela Europa och ökar i omfattning, säger Åke Rutegård.

Maria Repitsch
maria.repitsch@sr.se