Barnskötaruppsägningar blir central tvist

De eventuella uppsägningarna av 35 barnskötare i Hultsfreds kommun blir nu tvisteförhandling på central nivå i Stockholm. Förhandlingarna mellan Kommunalarbetareförbundet och barn- och utbildningskontoret avbröts efter bara en halvtimme sedan parterna varit totalt oeniga.

Kommunen vill säga upp bara barnskötare eftersom de saknar den pedagogiska utbildning förskollärare har. Facket vill att kommunen ska säga upp anställda ur båda yrkesgrupperna och istället se till hur länge de arbetat, det skriver Oskarshamnstidningen. Tvisten är nu mellan Kommunal centralt och Kommunförbundet.