Vattenmyndighet i Kalmar

I dag tog regeringen det slutgiltiga beslutet att inrätta en vattenmyndighet i Kalmar. Myndigheten ska arbeta med vattenfrågor som rör södra Östersjön. Än så länge är bara delar av myndigheten finansierad, men mer pengar ska komma i samband med vårbudgeten. Totalt införs fem olika vattenmyndigheter runt om i landet som har hand om olika havsområden.