Avgiftskontroll dröjer

Beslutet att låta gymnasieeleverna i Västervik betala för skollunchen från och med den här terminen, har ännu inte kunnat verkställas fullt ut. Först under sportlovet i februari, kommer avgiftsmaskinerna att installeras i matsalen, och först då kan man hundraprocentigt kontrollera att de som äter verkligen har betalt terminsavgiften på 750 kronor.

Av gymnasiets cirka 1300 elever räknar skolledningen med att 850 kommer att betala för skolmaten, medan övriga elever får möjlighet att värma medhavd mat i ett speciellt rum. Maud Andersson på gymnasiet som samordnar det nya systemet säger till P4 Kalmar, att allt går enligt ritningarna, förutom då att fakturorna sändes ut lite sent.