Tågtrafiken minskar på Tjust- och Stångådalsbanan

Statistik över Stångådals- och Tjustbanorna visar nu att antalet resande har minskat det senaste året.

Förutom det antal resenärer som åkt inomläns, alltså inom Östergötlands och Kalmar län på Tjustbanan, så visar sifforna att antalet som åkt över länsgränsen har sjunkit under en mätvecka, från 1271 under 2002 till 1091 under förra året.


Och ungefär samma utveckling har det varit på Stångådalsbanan. När det gäller nedgången på Tjustbanan säger KLT att den inte är så konstig, med tanke på att Östgötatrafiken satte in expressbussar mellan Linköping och Åtvidaberg.