Nytt konstmuseum i Kalmar stadspark

Kalmar kommun har funderingar på att bygga ett nytt konstmuseum mitt i Kalmar stadspark.

Samhällsbyggnadsnämnden har ställt sig bakom en ansökan till Boverket om pengar till antingen ombyggnation av nuvarande konstmuséet eller nya lokaler. Något som skulle kosta runt 20 miljoner kronor.


Boverket tar beslut i mitten av februari, men även om boverket går in med pengar, fattas 16 miljoner. Regionförbundet bidrar med cirka 2 miljoner, resten måste kommunen stå för själva.