Varsel om handelsstrejk i påskveckan

Handelsanställdas förbund varslar om strejk. Från den 1 april går drygt 5000 anställda på 79 arbetsplatser ut i strjek, varav två i Kalmar län , om inget avtal finns innan dess.

Varslet, som läggs natten till skärtorsdagen den 1 april, omfattar över 5 000 anställda och berör både butiks- och lageranställda. Sammanlagt handlar det om 79 arbetsplatser.

– Vi bedömer att det kommer att slå ganska hårt men konsumenten kommer inte att känna av det speciellt mycket men företagen kommer att göra det, säger Lars-Anders Häggström, Handels förbundsordförande.

Varslet gäller hela landet och berör 3051 anställda inom detaljhandeln och 2156 anställda inom partihandeln. Totalt 5207 anställda fördelat på 79 arbetsplatser varav 65 butiker och 14 lagerarbetsplatser.

Bland de varslade företagen finns Maxi i Kalmar och Kvantum i Västervik.

Förhandlingarna mellan Handels och Svensk Handel går i dag måndag in på sin sjunde vecka. Arbetsgivarparten har avvisat samtliga förslag från Handels. De nuvarande avtalen inom butik och lager löper ut den 31 mars.

Lars-Anders Häggström, förbundsordförande i Handels, sa på pressträffen att arbetsgivarorganisationen saboterar hela den fria förhandlingsrätten, att Handels i praktiken inte fritt får förhandla.

– Det tycker vi är riktigt allvarligt, sa Häggström. Varslet är avsett att sätta press på motparten att börja förhandla på allvar. Vår ambition är att vi ska ha ett avtal klart före den sista mars.

Enligt Handels har arbetsgivarna blivit bakbundna och får inte förhandla eftersom det ännu inte finns något avtal på LO-sidan inom industrin, som ska vara löneledande, säger Lars-Anders Häggström.

– Vi har suttit ner nu i sex veckor och pratat med Svensk handel. Jag vill inte kalla det förhandling eftersom de hela tiden sagt att vi vill inte förhandla förrän industrin är färdig och det innebär att vi har argumenterat för våra krav och de hela tiden har sagt nej och avvisat dem.

När det finns ett avtal för industrin, hur långt ifrån varandra kommer ni att stå då?

– Om jag uttrycker det så här: Om Svensk handel får ett förhandlingsmandat att fritt förhandla så bedömer möjligheterna att träffa en överenskommelse som goda. Vi skulle gärna varslat Svenskt näringsliv, det är de som blocker alltihop men det är Svensk handel som är vår motpart och där får pressen sättas. De måste se till att de skaffar sin förhandlingsmandat och börjar förhandla.

Svensk handels vd, Dag Klackenberg, har själv sagt att han är beredd att gå före industrin.

– Det tar jag gärna emot men då får han sätta sitt namn på ett papper innan jag tror på det. Dag är en bra man men jag vill gärna ha det på papper om jag ska tro det, säger Lars-Anders Häggström.

Handels har krävt en löneökning för heltidsanställda på minst 745 kronor per månad (3,7 procent) för butiksanställda och minst 620 kronor (2,6 procent) för lageranställda. Andra krav från facket är förstärkt rätt till heltid och tillsvidareanställning. Fackförbundet vill även begränsa arbetsgivarnas möjlighet att kringgå las genom att använda inhyrd arbetskraft.

Genomsnittslönen för en lageranställd medlem i Handels är 22 000 kronor i månaden. För anställda i detaljhandeln är snittlönen omkring 20 300.

Anna-Karin Ivarsson
anna-karin.ivarsson@sr.se

Catarina Friskman
catarina.friskman@sr.se