EMMABODA

Risk för översvämningar i påsk

Ett tiotal källare översvämmandes på Öland i helgen, vilket är betydligt fler översvämningar än normala vårar. Men än har vårfloden nätt och jämt kommit igång.

De värsta skadorna brukar komma utmed större åar som Emån och Lyckebyån och nu är räddningstjänsterna ute och bedömer läget.

Hans Erlandsson, räddningschef i Emmaboda och Torsås, var igår ute och tittade till Lyckebyån som stigit kraftigt under helgen, och trots att ån inte har särskilt många tillflöden så finns det risk för stora översvämningar.

- Det kommer uppifrån Småland, säger Hans Erlandsson.

Solen gassar vid Lyckebyån där räddningstjänst och Emmaboda energi åker runt för att kontrollera flödet och försöka förebygga så gott det går. I år kan påsken bli en riktig rysare med risk för stora översvämningar om väderprognoserna står sig.

Störst risk för översvämning brukar det vara utmed Emån, men alla vattendrag är i farozonen. Så översvämmade källare är mer av en parentes, där det är enstaka hus som drabbas. Även om husägare kan drabbas hårt av skadorna så är det vattendragens översvämningar där stora områden sätts under vatten, både åkermark, vägar och hus som kostar riktigt mycket pengar när det sker.

Utmed Lyckebyån var det översvämning senast 2001 och 2006. Hur det blir i år vet ingen, men om det verkligen sätter fart är det inte mycket man kan göra.

- Då är det svårt, väldigt svårt. Då är det byggnadstekniskt man för försöka göra något redan från början säger Hans Erlandsson.

leif.x.johansson@sr.se