Tyst minut mot våld på landsbygden

På torsdag uppmanas lantbrukare att genomföra en manifestation mot våldet på landsbygden.

Initiativet kommer från LRF Sydost som en reaktion på två  uppmärksammade lantbrukarmord i Småland, i Sjöboda utanför  Traryd i somras och i Esbjörnamåla utanför Urshult i början av januari. LRF uppmanar till en tyst minut ute på gårdarna.