Ny lokal för begravningsceremonier i Kalmar

Igår invigdes en lokal i Kalmar där begravningsceremonier kan hållas för dom som inte tillhör Svenska Kyrkan. Lokalen heter Skogssalen och där kan alla, oavsett tro eller livsåskådning, få ett värdigt sista farväl från sina anhöriga och vänner.