Misshandel av spädbarn undersöks

Mycket tyder på att misshandeln av spädbarn ökat i Sverige på senare år. Nu ska forskare försöka ta reda på om det är en verklig ökning eller om det är så att sjukvården blivit bättre på att upptäcka misshandeln.

Staffan Janson är barnläkare och professor i folkhälsovetenskap.

– I samtliga åldersgrupper hade fallskadorna minskat, utom för spädbarnen där det i stället fanns en ökning. Den mest tydliga ökningen var faktiskt fallskador med skada på huvudet, säger Staffan Jansson.

Sedan 1980 har barnmisshandeln totalt sätt minskat kraftigt i Sverige. 1980 uppgav var tredje förälder att man slagit sitt barn någon gång under det året.

Tjugo år senare hade siffran fallit till en förälder av hundra som uppgav att man slagit sitt barn. Men en närmare granskning av statistik från socialstyrelsens olycksfallsregister och föräldraenkäter visar däremot att misshandeln av spädbarn ökar.

– Det finns en del som säger att ökningen nog inte är verklig utan att den hänger ihop med en förbättrad diagnostik av skallskador hos småbarn. Det kan vi se efter om det är så.

Man vet inte om den här ökningen som man har kunnat påvisa beror på bättre diagnostik, men det finns å andra sidan ingenting som tyder på en minskning?

– Nej, det gör det inte. Det finns ingenting alls som tyder på en minskning. Inte från år 2000.